Çocuk Psikiyatri Uzmanımız Göreve Başladı

Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr.Hakan ÖĞÜTLÜ 02.04.2018 tarihinden itibaren hastanemizde göreve başlamıştır. 

Çocuk Psikiyatri-2

Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr.Hakan ÖĞÜTLÜ 02.04.2018 tarihinden itibaren hastanemizde göreve başlamıştır.

Çocuk psikiyatrisi;
0-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin ruh sağlığının değerlendirilmesi, koruyucu önlemlerin alınması ve gerektiğinde tanı konulup tedavi uygulamasının yapıldığı bir tıp dalıdır.
Çocuk ve ergen psikiyatristleri çocuklardaki ruhsal hastalıklar, gelişimsel sorunlar ve davranış sorunları konusunda uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır. 
Çocuk psikiyatrisi alanına giren rahatsızlıklar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklar, gelişim gecikmesi, öğrenme bozukluğu, kaygı bozuklukları, çocukluk ve ergenlik çağı depresyonu, duygudurum bozuklukları, yeme bozukluğu, takıntılı bozukluk, tikler ve şizofrenidir.