İdari Birimler

Ambar

Ayniyat

Bilgi İşlem

Fatura

Güvenlik Hizmetleri

Hasta Hakları

İstatistik

Personel

Satın Alma

Sivil Savunma

Sosyal Hizmetler

Teknik Servis - Atölye

Yemekhane